io mangio
tu mangi
egli mangia
noi mangiamo
voi mangiate
essi sono grassi
(grazie a Gianpaolo)