Aveva molta fretta: andava a PALETTA (= manetta).
(grazie a Cristina)